När man ska sätta igång med att inreda sitt hem är det viktigt att man först och främst genomför en planering gällande hur man tänkt sig att de olika rummen skall fungera. Man bör fundera på de “praktiska detaljerna så som vem som skall använda rummet, hur det kommer att användas, vad man kan göra där, på vilken tidpunkt kommer det nyttjas mest.

Att göra en plan är inte alls en dum idé, då man på så sätt vet hur man bör gå tillväga, vilka steg som kommer ingå under inredningsprocessen, vad man inte får glömma eller missa samt vad man tänkt sig att slutresultatet skall vara. Självfallet kan denna planering behövas anpassas under tiden man renoverar och inreder, men har man tänkt igenom processen innan man sätter igång så är mycket vunnet. Man kommer garanterat att stöta på mindre problem under tiden.

Efterforskning gällande vad man faktiskt tycker om är också ett viktigt steg innan man sätter igång med inredningen. Att ta reda på vilken stil man gillar eller vad det är för typ av inredning som man vill ha kommer också att underlätta processen. Annars kan man lätt köpa fel saker som man senare ångrar.